OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivele principale ale proiectului KorrAll sunt:

• stabilirea de parteneriate transnaţionale în domeniul calificării şi formării profesionale;

schimbul de experienţă multinaţional între experţii din domeniul protecţiei anticorozive, în vederea dezvoltării ofertei educaţionale la nivelul formării/perfecţionării profesionale prin module dedicate;

• elaborarea unei curriculum pentru  formarea şi calificarea personalului tehnic din domeniul protecţiei anticorozive din ţările partenere România şi Polonia, pe baza standardelor internaţionale şi a programelor de dezvoltare profesională din Germania. Grupul ţintă este reprezentat de persoane, care doresc să dobândească cunoştinţe de specialitate în domeniul protecţiei anticorozive (nivelul de instruire minim: 2/studii medii)